top of page

Het pad doorheen de vier elementen.

We bekijken de verschillende lagen die jouw leven vormen.

Aarde: hoe ziet je tastbare wereld er uit? 

Water: hoe werkt de "levenschenkende", wereld?

Lucht: wat wil je bekijken uit jouw wereld van gevoelens, familie en vriendschappen?

Vuur: hoe maak je jouzelf zichtbaar in de wereld?

Dit traject duurt 6 sessies van één uur.

Het pad doorheen de levensfasen.

In de studie van je levensloop onderzoeken we  algemene wetmatigheden van de fasen van 7 jaar. Hoe worden die zichtbaar in jouw unieke leven?

Het gaat over de tijd dat je wordt gevormd door je opvoeding.

Het gaat over de tijd dat je jezelf in de wereld zet.

Vervolgens kijken we naar de tijd die leidt naar het ouder worden.

In de manier waarop jij deze ontwikkeling gaat toont zich het individuele.

De duur van dit traject is afhankelijk van je leeftijd.

Schrijven in het pad

Al schrijvend halen we stof uit verborgen hoekjes en laten die stralen.

Kronkelpad workshop.

Tezamen werken we op een creatieve manier aan een levensthema. Door kunstzinnig werken komen we in gesprek.

bottom of page