top of page

Kronkelpad individueel

doorheen de vier elementen.

We bekijken de verschillende lagen die jouw leven vormen.

Aarde: hoe ziet je tastbare wereld er uit? 

Water: hoe werkt de "levenschenkende", wereld?

Lucht: wat wil je bekijken uit jouw wereld van gevoelens, familie en vriendschappen?

Vuur: hoe maak je jouzelf zichtbaar in de wereld?

Dit traject duurt 6 sessies van één uur.

Kronkelpad individueel

doorheen de levensfasen.

In de studie van je levensloop onderzoeken we  algemene wetmatigheden van de fasen van 7 jaar. Hoe worden die zichtbaar in jouw unieke leven?

Het gaat over de tijd dat je wordt gevormd door je opvoeding.

Het gaat over de tijd dat je jezelf in de wereld zet.

Vervolgens kijken we naar de tijd die leidt naar het ouder worden.

In de manier waarop jij deze ontwikkeling gaat toont zich het individuele.

De duur van dit traject is afhankelijk van je leeftijd.

Kronkelpad cursussen:

AUTOBIOGRAFISCH SCHRIJVEN

Door het schrijven van korte gebeurtenissen uit ons leven ontraadselen we verborgen geheimen. Door het kleine te onderzoeken krijgen we ook inzicht in de grote thema's en vooral in wie we zelf zijn. Verleden, heden, toekomst vormen zo een groot geheel.

DRADEN ONTWARREN

Tezamen werken we op een creatieve manier aan onze biografie. Door kunstzinnig werken komen we in gesprek.

bottom of page